Асоцијација пословних жена Србије

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-9, потписан 29.09.2023
Назив пројектаПревазилажење родног и старосног јаза на тржишту рада кроз изградњу капацитета и промоцију нових могућности за запошљавање у прекограничном региону - ЦБЦ изједначавање полова и старости
Тематски приоритет ПрограмаТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној регији.
Специфични циљ Програма (СО)СО 1.1. Унапређење вештина и стварање могућности за запошљавање у перспективним секторима
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
170.929.33

ЕУ допринос у € укључујући проценат
145.290,44 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант

Асоцијација пословних жена Србије

Ко- апликанти

1. Фондација за менаџмент и индустријска истраживања
2. Удружење пословних жена Врање
3. Удружење грађана Праведни и професионални
Територија реализације пројектаРепублика Северна Македонија: Регион Скопља: Општине Бутел и Ђорче Петров

Република Србија: Пчињски округ: Град Врање са две градске општине: Врање и Врњска Бања, Општина Владичин Хан и Општина Трговиште
Циљне групе пројектаНезапослене жене;
Незапослени млади до 35 година;
Незапослене угрожене групе жена без претходног регистрованог релевантног радног искуства према образовању.
Трајање пројекта30.09.2023 – 29.03.2025, 18 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ: Повећано учешће жена, младих и рањивих група жена на тржишту рада увођењем иновативних пилот мера подршке.
СО1 Висококвалификоване жене, млади људи и рањиве групе жена и побољшане могућности за њихово (само)запошљавање у добро плаћеним секторима у којима доминирају мушкарци;
СО2 Успостављена партнерства за репликацију и повећање пилот мера подршке;
СО3 Повећана видљивост и свест у локалним заједницама о користима од пилот мера.
Очекивани резултати:
Резултат 1 (О1)/СО1- 240 Жене, млади људи и рањиве групе жена едуковане о родним стереотипима и алатима да промене начин размишљања и приступе више занимањима у којима доминирају мушкарци и низу занимања у три најатрактивнија сектора у којима доминирају мушкарци са добрим запослењем могућности: ИКТ, производња метала и грађевинарство;
Резултат 2 (О2)/СО1 – 40 жена, младих и рањивих група жена укључених у практичан рад који нуде послодавци на основу приступа „учења кроз рад“;
Резултат 3 (О3)/СО2 – Најмање 10 потписаних меморандума о разумевању са послодавцима и општинама о сарадњи у пружању могућности запошљавања и даљем развоју вештина за укључене циљне групе;
Резултат 4 (О4)/СО3 - 5000 људи је досегнуто путем видео клипова/подкаста о промоцији добре праксе жена запослених у секторима у којима доминирају мушкарци;
Резултат 5 (О5)/СО3 – 2 Сажеци политике креирани о економским и друштвеним предностима запошљавања жена у традиционалним мушким занимањима;
Резултат 6 (О6)/СО3 – Успостављена платформа прекограничне сарадње за сарадњу и размену.
Главне активностиАктивност 1 (А1)/О1 – Организовање тренинга о родним стереотипима;
Активност 2 (А2)/О1 – Организовање обуке о занимањима у секторима у којима доминирају мушкарци укључујући ИКТ, прераду метала и грађевинарство;
Активност 3 (А3)/О2 – Реализација теренске посете послодавцима;
Активност 4 (А4)/О2 – Организовање менторског програма;
Активност 5 (А5)/О3 - Успостављање приватно-јавног партнерства;
Активност 6 (А6)/О4 - Кампања подизања свести против родних стереотипа;
Активност 7 (А7)/О5 – Креирање докумената са препорукама политике
Активност 8 (А8)/О6 – Организовање видљивости и прекогранично умрежавање.

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password