Заједнички надзорни одбор

Заједнички надзорни одбор (у даљем тексту “ЗНО”) “Програма прекограничне сарадње ИПА II Србија – Бивша Југословенска Република Македонија 2016-2020” (у даљем тексту: програм), је трајно радно тело основано у складу са чл. 52.2 Уредбе Европске Комисије о спровођењу  447/2014 од 2. маја 2014. о посебним правилима за имплементацију Уредбе (ЕУ) бр. 231/2014 Европског парламента и Савета о успостављању Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), и чл. 78 Оквирног споразума (у даљем тексту: ФВА) између сваке од земаља учесница и Европске комисије о аранжманима за имплементацију финансијске помоћи Уније у оквиру ИПА II.

ЗНО-ом председава Шеф ЦБЦ Тела Републике Македоније и састаје се најмање два пута годишње. Свака од земаља има један глас, а одлуке се доносе једногласно. Институције које именују представнике и заменике су дефинисане од стране ЦБЦ Тела Републике Србије и Републике Северне Македоније, у складу са одредбама члана 78 (3) Оквирних споразума. Представници и заменици морају потписати Изјаве о непристрасности и поверљивости. Пословник о раду ЗНО садржи одговорности Заједничког надзорног одбора, као што је предвиђено чланом 78 Оквирног споразума и стога ово тело:

  1. Утврђује тематске приоритете, специфичне циљеве, циљне кориснике и специфични фокус сваког позива за подношење предлога које ће одобрити Комисија;
  2. Прегледа и пружа саветодавно мишљење о листи активности, одабраних путем позива за подношење предлога, пре одлуке о додели бесповратних средстава. Уговорни орган доноси коначну одлуку о додели бесповратних средстава;
  3. Разматра напредак постигнут у вези са постизањем специфичних циљева, очекиваних резултата и циљева по тематским приоритетима како је наведено у програму прекограничне сарадње, на основу информација које су доставиле оперативне структуре земаља учесница. Напредак ће се пратити у односу на индикаторе постављене у програму прекограничне сарадње;
  4. Разматра релевантне  налазе и закључке, као и предлоге за корективне накнадне активности које произлазе из провера на лицу места, мониторинга и евалуација, ако су доступне;
  5. Одобрава сваки предлог за ревизију програма прекограничне сарадње. Кад год је то потребно, може дати предлоге за измене и допуне програма прекограничне сарадње као што је и наведено у члану 68 Оквирног споразума, како би се осигурало постизање циљева програма прекограничне сарадње и побољшала ефикасност, утицај и одрживост ИПА II помоћи. ЗНО може такође дати препоруке о томе како побољшати имплементацију програма прекограничне сарадње;
  6. Разматра и одобрава план комуникације и видљивости програма прекограничне сарадње;
  7. Разматра и одобрава план евалуације на основу члана 57 (2) Оквирног споразума;
  8. Разматра и одобрава годишње и завршне извештаје о имплементацији на основу члана 80 Оквирног споразума;
  9. Разматра и одобрава годишњи план рада Заједничког техничког секретаријата.

Календар догађаја

мај 2024.
П У С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password