Крива Паланка

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-6, потписан 06.06.2023
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-6, потписан 06.06.2023
Назив пројектаLand of Legends
Тематски приоритет ПрограмаТП 1: Промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије преко границе.
Специфични циљ Програма (СО)СО 1.1: Унапређење вештина и стварање могућности за запошљавање у перспективним секторима.
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
198,667.59
ЕУ допринос у € укључујући проценат
155,596.46 (78.32%)
Корисници грантаВодећи апликант

Општина Крива Паланка
Ко- апликант

Град Лесковац
 Територија реализације пројектаСеверна Македонија: североисточни регион општине Крива Паланка
Србија: Јабланички округ - Град Лесковац

Циљне групе пројекта1. Јавни туристички актери (5): 2 јединице локалне самоуправе и њихове управе; 3 Установе или јавна предузећа у области туризма и културе (туристичке организације, културни центри, музеји или позоришта);
2. Приватни туристички актери (20): 10 МСП (хотели, ресторани...) и туроператори или туристичке агенције; 10 локалних произвођача хране и заната.
3. Остали актери у туризму (2): ОЦД и регионалне развојне агенције (РРА) активне у сфери туризма или природе/животне средине, културе или гастрономије.
4. Посетиоци/туристи (све старосне групе): 1200 (мушкарци 60% и жене 40%).
Трајање пројекта07.06.2023 – 06.12.2024, 18 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ: унапређење квалитета доживљаја посетилаца кроз побољшање имиџа и видљивости туристичких понуда и дестинација у граду Лесковцу, Јабланички округ, Србија и општини Крива Паланка, североисточни регион, Северна Македонија (у даљем тексту : циљано подручје).
Специфични циљ: јачање заједничке туристичке слике циљаног подручја кроз имплементацију модела прекограничног јавно-приватног партнерства развојем заједничке креативне туристичке понуде засноване на заједничком природном, културном и историјском наслеђу.
Главне активностиАктивност 1.1. Почетни састанак партнера
Активност 1.2. Састанци заједничке управне групе
Активност 1.3. Заједничко управљање пројектом и координација
Активност 1.4. Сесије мреже јавно-приватне прекограничне сарадње
Активност 1.5. Мала улагања у туристичку инфраструктуру на природном локалитету „Соколица“ у Лесковцу
Активност 1.6. Мала улагања у туристичку инфраструктуру на културно-историјском локалитету „Градец“ у Кривој Паланци
Активност 2.1. Развој промотивних алата и комплета за комуникацију и видљивост
Активност 2.2. Јавно отварање природног локалитета "Соколица" у Лесковцу
Активност 2.3. Јавно отварање културно-историјског локалитета - Градец у Кривој Паланци
Активност 2.4. Организација заједничке изложбе на отвореном "Земља легенди" у граду Лесковцу
Активност 2.5. Организација регионалне туристичке прекограничне конференције у Кривој Паланци.

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password