Могућност за тебе

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-3, потписан 16.12.2022
Назив пројектаOpportunity4You
Тематски приоритет ПрограмаТП 1: Промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије преко границе.
Специфични циљ Програма (СО)СЦ 1.1: Унапређење вештина и стварање могућности за запошљавање у перспективним секторима.
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
231,157.3
ЕУ допринос у € укључујући проценат
196,229.43 (84.89%)
Водећи апликант
Водећи апликант Ко- апликанти

1. Центар за развој на
Корисници грантаВодећи апликант

Здружение на граѓани Центар за Управување со Знаење Скопје
Ко- апликанти

1. Центар за развој на Скопски Плански Регион, Skopje
2. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Leskovac Srbija
3. Општина Власотинце
Територија реализације пројекта
Србија: Јабланички округ (Град Лесковац и општине Бојник, Лебане, Медвеђа, Власотинце и Црна Трава) и Пчињски округ (Град Врање са две градске општине: Врање и Врањска Бања и општинама Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште

Северна Македонија: регион Скопља (општине Арачиново, Чучер Сандево, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани, Зелениково и општине Бутел, Ђорђе Петров и Сарај града Скопља) и североисточни регион (општине Кратово, Липково,
Циљне групе пројектаГлавне циљне групе пројекта су: ЛСУ (20); МСП (20); Предузећа у власништву или под управом жена (5); Институције формалног и неформалног образовања (5); ОЦД (5); Занатство, пољопривреда, пословна удружења (5); Незапослена лица (60); Запослена лица (20); Студенти (20); Неактивно становништво 15-65 (20).
Трајање пројекта01.03.2023 – 31.08.2024, 18 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ:
Побољшати механизме за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју.

Специфични циљ:
1: увести нове приступе и сарадњу између јавног и Општи циљ:
Побољшати механизме за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју.

Специфични циљ:
1: увести нове приступе и сарадњу између јавног и приватног сектора у циљу подршке запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју.
2: повећати капацитете и компетенције јавног и приватног сектора за спровођење програма запошљивости

Очекивани резултати:
1.1 Нови механизми (партнерство, алати и услуге) за мобилност радне снаге и запошљивост уведени у прекограничном подручју
1.2 Подигнута свест о могућностима прекограничне сарадње, мобилност радне снаге и запошљивост - кампање, конференције, Дани могућности 4 Иоу (завршни догађај-сајам послова)
2.1 Трансфер знања актерима јавног сектора из прекограничног подручја за подршку запошљивости и јачање сарадње у прекограничном подручју;
2.2 Развијени и имплементирани програми запошљивости
Главне активности1.1.1. Почетни састанак партнера (везано за резултат 1.1.);
1.1.2. Пројектни састанци (у вези са резултатом 1.1.);
1.1.3. Истраживање трендова запошљавања, могућности и актера у кључним секторима у прекограничној области – Прекогранична студија (везана за резултат 1.1.);
1.1.4.Развијање прекограничних мрежа – Протокол за сарадњу
1.1.5. Развијање Оппортунити4Иоу платформе са сродним садржајем за видљивост послова, стажирања и волонтерских могућности у прекограничном подручју - платформа Opportunity4You (повезана са Оутпутом 1.1.);
1.2.1. Развијање и покретање информативне и образовне кампање о могућностима прекограничне сарадње и мобилности радне снаге (везано за резултат 1.2);
1.2.2.Организација дводневне конференције о умрежавању (везано за резултат 1.2)
1.2.3. Организација Инфо догађаја - РАСТ Bootcamps – два 4-дневна догађаја за 30 младих и незапослених из 4 општине прекограничног подручја (везано за резултат 1.2)
1.2.4. Организовање дводневног завршног догађаја - Дана 4 Иоу за промовисање прекограничне сарадње (исходи пројекта) и мобилности радне снаге (сајам послова) (везано за резултат 1.2);
2.1.1. Организација студијског путовања за представнике локалних самоуправа и пројектних партнера прекограничног подручја Словенија-Италија (везано за резултат 2.1);
2.2.2. Организовање информативних догађаја – радионица за израду програма стажирања за заинтересоване организације (2 – 1-дневне обуке за догађаје); (везано за резултат 2.2);
2.2.3. Организовање догађаја за изградњу капацитета – обуке за организације и ВЕТ центре за развој и акредитацију програма за вештине (2 једнодневна догађаја за најмање 30 заинтересованих страна у учењу како да развију и покрену интерни програм обуке за вештине; (везано за резултат 2.2);
2.2.4. Предузимање директне подршке са 4 месеца екстерног менторства за 10 организација у развоју и имплементацији пилот програма ВЕТ обуке за стицање вештина и усавршавање; (везано за резултат 2.2).

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password