Рурални туризам нова перспектива мобилности младих

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-2, потписан 16.12.2022
Назив пројектаРурални туризам нова перспектива мобилности младих
Тематски приоритет ПрограмаТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа
Специфични циљ Програма (СО)СО 2.1 Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
232.372,58
ЕУ допринос у € укључујући проценат
197,516.69 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант
Srednja škola “Svetozar Krstić – Toza”
Ко- апликанти
1. Sredno Opštinsko Učilište “"Mitko Pendžukliski"
2. Udruženje Limitless
 Територија реализације пројекта Србија: Град Лесковац - Вучје
Северна Македонија: Кратово
Циљне групе пројектаМлади од 15-24 године; Наставници средњих стручних школа;
Трајање пројекта01.03.2023 – 31.05.2024, 15 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ
Мобилисање културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација
Специфичан циљ
Покренут развој одрживих прекограничних туристичких производа и дестинација.
Резултати
1.1. Повећани капацитети смештаја и средстава за обављање туристичке делатности и едукације младих
1.2. Повећане стручне компетенције младих и професора за обављање туристичке делатности
1.3. Развијена стратегија бренда која повећава препознатљивост дестинације у контексту омладинског туризма
1.4. Подигнута свест о значају укључивања омладинског туризма у обе области
Главне активности
Активност 1.1.1 Оснивање и опремање студентских домова
Активност 1.1.2 Опремање школског туристичког предузећа и набавка
опреме за обављање туристичке делатности
Активност 1.1.3 Развој новог туристичког производа – туристичког програма за младе
људи
Активност 1.2.1 Обука професора и младих од 15 - 24 -
јачање стручних компетенција за рад на туристичком тржишту
Активност 1.2.2 Реализација прекограничних туристичких посета Лесковцу (Вучје) и Кратову
Активност 1.3.1 Израда стратегије бренда за Лесковац (Вучје) и
Кратово
Активност 1.4.1 Развој апликације „Туристички водич на отвореном“ за паметне уређаје
Активност 1.4.2 Израда туристичког дигиталног портала
Активност 1.4.3 Развој и израда промотивних материјала

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password