Центри за иновативни развој социјалног предузетништва- савремена перспектива социјалне интеграције младих људи

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора и датум потписивања

48-00-00046/2019-28-4 потписан 26.02.2021

Назив пројекта

Центри за иновативни развој социјалног предузетништва- савремена перспектива друштвене интеграције младих

Тематски приоритет Програма

Тематски приоритет 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне инклузије у прекограничним подручјима

Специфични циљ Програма (СО)

СО 1.1:Поболјшанје вештина и креирање шанси за запошљавање у перспективним секторима

Буџет пројекта

Укупна вредност пројекта у €


173.810,35

ЕУ допринос у € укључујући проценат


160.406,6 (85%)

Корисници гранта

Водећи апликант


Економско трговинска школа у Врању, Република Србија

Ко-апликанти


1. Средња општа школа "Перо Наков", Куманово, Северна Македонија

2. Центар за регионалну сарадњу и одрживи развој Еко Балкан, Љиг, Република Србија

Територија реализације пројекта

Република Србија


Град Врање

Република Северна Македонија


Општина Куманово

Циљне групе пројекта

Млади (узраст 15-24); запослени у средњим школама

Трајање пројекта

1.06.2021 – 31.08.2022, 15 месеци

Логика интервенције пројекта

Општи циљ: Већа укљученост младих људи у отпочињању сопствених предузетничких подухвата кроз одрживи социјални програм у пограничној области између Србије и Северне Македоније

Специфични циљ: Подршка младима да развију сопствене потенцијале да би кренули у социјално предузетништво и тестирање њихових идеја у пракси

Главне активности

 

Активност 1.1 Опремање Центара за развој професионалних капацитета младих у Србији и Северној Македонији

Активност 2.1: Израда Приручника о социјалном предузетништву за младе и за будуће предузетнике

Активност 3.1: Организација и имплементација обуке за наставнике

Активност 3.2: Организација и извођење обука за социјално предузетништво за младе од 15-24 године

Активност 4.1: Организација такмичења/посета у циљу размене искустава, идеја, тестирања знања о социјалном предузетништву и упознавања региона  

Активност 5.1: Развој и пуштање у рад два социјална предузећа у Врању и Куманову како би се створили услови да студент добију шансу да спроводе праксу и решавају социјалне проблеме

Активност 6.1: Организација и одржавање округлих столова у Врању и Куманову

Активност 6.2: Организација и одржавање панел дискусија о социјалном предузетништву у Врању и Куманову

Активност 7.1: Креирање заједничке WEB обуке и маркетиншког портала да би се омогућила промоција и повећала сарадња у оквиру прекограничне регије

Активност 8.1: Обављање маркетиншког истраживања о тренутној ситуацији у социјалном предузетништву у пограничној регији , анализа утицаја социјалних ставова на постојеће правне оквире  

Активност 9.1: Активности на постизању видљивости пројекта (креирање промотивних материјала)

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password