ЈКП ЛИПКОВО

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-5, потписан 11.04.2023
Назив пројектаПревенција од поплава – од ризика до користи
Тематски приоритет ПрограмаТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа
Специфични циљ Програма (СО)СЦ 2.2: Подстицање заједничких система управљања ризиком природних и културних локалитета, као и људских насеља, укључујући спремност за катастрофе или ванредне ситуације
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
346,703.5
ЕУ допринос у € укључујући проценат
294,697.98 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант

ЈКП PISHA Липково
Ко- апликанти

ЈКП Комуналац Бујановац
Територија реализације пројектаСеверна Македонија
Липково


Србија
Бујановац
Циљне групе пројектаЛокално становништво из партнерских општина, 27.058 становника Липкова (према Попису 2021) и 43.302 становника Бујановца (према Попису 2002). Циљна група ће добити боље и сигурније окружење уз повећање техничких капацитета и институционалног уређења за превенцију ерозије, управљање речним сливом и превенцију поплава кроз пошумљавање и пошумљавање високо деградираних подручја.
Представници локалне управе и јавних комуналних предузећа из сваке општине учествоваће на едукативним и другим догађајима, односно институцијама (запослени из сваке општине/ЈКП, ОЦД, основних школа, представници који се баве питањима животне средине и пружају услуге подизања свести.
Трајање пројекта11.04.2023 – 11.10.2024, 18 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ
Стварање услова за одрживо управљање природним ресурсима и постизање неутралности деградације земљишта.
Специфични циљеви
1. Повећани технички капацитети за спречавање деградације земљишта и спречавање поплава, пошумљавање и пошумљавање високо деградираних подручја као мере против ерозије
2. Институционално уређење локалних самоуправа и актера за ублажавање ерозије, управљање речним сливовима и превенцију поплава и повећање капацитета људских ресурса за управљање ризицима са фокусом на спречавање деградације земљишта и превенцију поплава
Очекивани резултати:
1. Унапређени технички капацитети ЈКП „Комуналац“ Бујановац и ЈКП „Пиша“ Липково кроз обезбеђивање опреме и алата за спречавање деградације земљишта и превенцију од поплава (СО1).
2. Пошумљавање високо деградираних подручја као мере против ерозије кроз обезбеђивање локалних биљака и врста за најугроженија подручја погођена ерозијом земљишта и поплавама (СО1).
3. Институционална поставка локалне самоуправе и заинтересованих страна за ублажавање ерозије, управљање речним сливовима и превенцију од поплава кроз израду студије изводљивости - Инжењерски пројекат на основу решења заснованог на бујичним водама и високо еродираним подручјима. (СО2).
4. Повећани капацитети људских ресурса за управљање ризицима, спречавање деградације земљишта и превенцију поплава кроз обуке и радионице локалних институција, локалних и регионалних актера и обуке и инфо сесије за локално становништво са фокусом на старије особе, наставнике (основне школе) и представници других рањивих група (СО2).
Главне активности1. Управљање пројектом – Организациона и управљачка поставка за обезбеђивање несметаног извођења пројекта, следљивост, извештавање о напретку пројекта, откривање и решавање уских грла, документација пројекта (ОП1/ОП2/ОП3/ОП4).
2. Набавка 2 машине (гусеничарски багери) - 1 за Бујановац и 1 за Липково, за циљана подручја и насеља са ризицима од ерозије земљишта и поплава (ОП1).
3. Набавка опреме за поплавне и атмосферске воде, односно уклањање воде на поплављеним локацијама, зградама и кућама захваћеним атмосферском водом (дренажне пумпе, црева, друга ситна опрема) и за садњу дрвећа (бушилице за садњу, лопате, копачи, грађевинска колица итд. ) – комплет опреме за Бујановац и комплет опреме за Липково (ОП1).
4. Обезбеђивање локалних биљака и врста (дрвећа) за пошумљавање и пошумљавање високо деградираних подручја као мере против ерозије за спречавање деградације земљишта, као и мере кроз обезбеђивање локалних биљака и врста за најугроженија подручја погођена ерозијом земљишта и поплавама ( ОП2).
5. Израда студије изводљивости - Инжењерски пројекат на основу природног решења за општинске бујичне воде и високо еродирана подручја, укључујући Акциони план за Бујановац и Липково (ОП3).
6. Студијске посете (једна у Бујановцу и једна у Липкову) - дводневни догађај уз учешће представника локалне управе и јавних предузећа из сваке општине (по 20 учесника из обе општине у свакој студијској посети - (ОП3).
7. Кампања за подизање свести и видљивост пројекта на највишем могућем нивоу, тј. пројекат ће израдити кратке видео снимке (тизере), дизајн и штампање промотивних материјала који се односе на управљање ризицима, деградацију земљишта и превенцију поплава (ОП4).
8. Изградња капацитета за локалне институције, локалне и регионалне заинтересоване стране у вези са управљањем ризицима, деградацијом земљишта и превенцијом поплава, тј. обука за управљање ризиком, спречавање деградације земљишта и превенцију поплава (дводневни догађај) за 20 учесника. Један тренинг (дводневни догађај) за 30 учесника и 3 инфо сесије (150 са сваке стране) за локално становништво са фокусом на старије особе, наставнике (основне школе) и представнике других рањивих група у вези са управљањем ризицима и превенцијом од поплава. Обука(е) и инфо сесије ће се спроводити на обе стране (Липково и Бујановац) (ОП4).
9. Завршни догађај – Догађај у обе општине биће искоришћен за промоцију пројекта и постигнутих резултата и пружиће могућности за умрежавање и успостављање дугорочног партнерства између обе стране. Завршни догађај биће организован за 150 особа и гостију (у свакој општини) и трајаће један дан (ОП4).2.2.3. Организовање догађаја за изградњу капацитета – обуке за организације и ВЕТ центре за развој и акредитацију програма за вештине (2 једнодневна догађаја за најмање 30 заинтересованих страна у учењу како да развију и покрену интерни програм обуке за вештине; (везано за резултат 2.2);
2.2.4. Предузимање директне подршке са 4 месеца екстерног менторства за 10 организација у развоју и имплементацији пилот програма ВЕТ обуке за стицање вештина и усавршавање; (везано за резултат 2.2).

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password