Социјална предузећа за економски развој и социјалну инклузију

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора и датум потписивања

48-00-00046/2019-28-6 потписан 10.08.2021

Назив пројекта

Социјална предузећа за економски развој и социјалну инклузију

Тематски приоритет Програма

ТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној регији

Специфични циљ Програма (СО)

 

СО 1.2: Развој инклузивног друштва

 

Буџет пројекта

 

Укупна вредност пројекта у €


187.066,28

ЕУ допринос у € укључујући проценат


158.989,52 (84.99%)

 

 

Корисници гранта

 

Водећи апликант


ТРАГ фондација, Београд, Република Србија

Ко- апликанти


1. Асоцијација АРНО, Скопље, Северна Македонија

2. Удружење Оптимист, Босилеград, Република Србија

 

Територија реализације пројекта

 

Република Србија


ЈСви градови и општине на територији Јабланичког и Пчинског округа

Сви градови и општине североисточног региона и региона Скопље (Северна Македонија)

Циљне групе пројекта

Социјална предузећа; Јавне институције; Локална предузећа; Обесправљене групе грађана

Трајање пројекта

1.10.2021 – 31.03.2023, 18 месеци

Логика интервенције пројекта

Општи циљ: Развој инклузивнијег друштва јачањем друштвених предузећа и подстицањем њихове прекограничне сарадње.

Специфични циљеви: 1. Подржати социјалне предузетнике у оснаживању угрожених грађана; 2: Успоставити међусекторско и прекогранично умрежавање социјалних предузећа, локалних предузећа и влада; 3: Промовисати социјално предузетништво као средство социјалне кохезије

Главне активности

Активност 1.1. Креирање методологије за мапирање екосистема социјалне економије

Активност 1.2. Имплементација мапирања

Активност 1.3. Креирање методологије изградње капацитета

Активност 1.4. Заједничка прекогранична обука и менторство Активност 2.1. Развој алата и развој форума
Активност 2.2. Употреба мрежних алата
Активност 2.3. Имплементација форума за умрежавање
Активност 2.4. Формулисање препорука на нивоу политика
Активност 3.1. Развој стратегије комуникације
Активност 3.2. Имплементација стратегије комуникације

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password