Водовод Куманово

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-4, потписан 26.03.2023
Назив пројектаЈачање међународних односа између Републике Северне Македоније и Републике Србије са заједничким циљем унапређења животне средине
Тематски приоритет ПрограмаТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа
Специфични циљ Програма (СО)СЦ 2.2: Подстицање заједничких система управљања ризиком природних и културних локалитета, као и људских насеља, укључујући спремност за катастрофе или ванредне ситуације
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
317.406,04
ЕУ допринос у € укључујући проценат
269.795,13
Корисници грантаВодећи апликант

ЈП Водовод Куманово
Ко- апликант

ЈП Водовод Врање
Територија реализације пројекта

Северна Македонија: општина Куманово


Србија: град Врање
Циљне групе пројектаЛокално становништво града Куманова и Врања
Јавна предузећа за водоснабдевање и канализацију Куманова и Врања
Запослени у јавним предузећима и локалној администрацији
НВО које раде у области животне средине
Трајање пројекта23.03.2023 – 23.03.2024, 12 месеци
Логика интервенције пројектаОшти циљ:
Допринос одрживом развоју побољшањем капацитета за правовремено и ефикасно управљање ванредним ситуацијама у прекограничном региону

Специфични циљеви:
СО1 Унапређење техничких капацитета система за благовремено и ефикасно управљање кризама, природним катастрофама и ванредним ситуацијама, заштиту људских живота и имовине и одрживу сарадњу у прекограничном региону.
СО2 Изградња људских капацитета за превенцију и ублажавање последица природних катастрофа и катастрофа изазваних деловањем човека
Очекивани резултати:
О1 – Ефикасно управљање пројектима СО1 и СО2
О2 – Обезбеђена видљивост пројекта СО1 и СО2
О3.1 - Обезбеђен водокотлић за прање и одржавање канализационог система под високим притиском – СО1
О3.2 - Обезбеђене специјализоване машине за превентивне и хитне интервенције на водотоцима – СО1
О4 – Организовани догађаји изградње капацитета – СО2
О5 – Формулисани планови превенције од поплава за Куманово и Врање-СО2
Главне активности1. Управљање пројектима
2. Управљање комуникацијама
3. Обезбеђивање опреме
3.1. Обезбеђивање водокотлића за прање и одржавање канализационог система под високим притиском
3.2. Обезбеђена специјализована машина за превентивне и хитне интервенције на водотоцима
4. Изградња капацитета
5. Израда планова превенције од поплава за Куманово и Врање

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password