Мање отпада, мање ризика, више здравља

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора И датум потписивања

48-00-00046/2019-28-2 потписан 25.12.2020

Назив пројекта

Мање смећа, мање ризика, више здравља

Тематски приоритет Програма

ТП 2: Подстицај развоју туризма и културног и природног наслеђа

Специфични циљ Програма (СО)

СО 2.2: Подстицање Система заједничког управљања ризицима на природним и културним дестинацијама, као и у насељима, укључујући припремљеност за несреће и хитне случајеве

Буџет пројекта

 

Укупна вредност пројекта у €


253.762,08

ЕУ допринос у  € укључујући проценат


215.697,77 (85%)

 

Корисници гранта

Водећи апликант


Општина Липково, Северна Македонија

Ко- апликанти


ЈКП "Моравица" Прешево, Република Србија

Територија реализације пројекта

Република Србија


Прешево, Пчињски округ

Република Северна Македонија


Општина Липково, Североисточни регион, Северна Македонија

Циљне групе пројекта

Локално становништво из партнерских општина, 27.058 становника Липково (30.294 према статистичким прорачунима за 2018) и 34.904 становника Прешево (38.004 према статистичким прорачунима за 2018). Циљан група ће добити бољу животну средину И бољи приступ у удаљеним руралним подручјима И институционализовао сакупљање чврстог отпада.  

Представници локалних администрација И јавних предузећа из обе општине учествоваће у едукативним И осталим догађајима  (запослени у општинама, представници НВО који се баве питањима животне средине И дају услуге у области подизања свести, регионалне И националне власти.

Трајање пројекта

1.02.2021 – 30.04.2022, 15 месеци

Логика интервенције пројекта

Општи циљ: Унапређени капацитети за управљање опасностима, заштита животне средине, загађења земљишта, воде и побољшање животног стандард становништва у циљној прекограничној области.

Специфични циљеви:  

1. Повећање капацитета за управљање ризицима које изазива човек и опасности повезане са одлагањем чврстог отпада и заштитом средине;

2. Унапређени капацитети и институционални приступ бољим услугама везаним за организовано сакупљање отпада, подизање свести  грађана о последицама загађења и спречавања заразних болести.

Главне активности

Активност 1: Управљање пројектом и пројектним тимом

Активност 2: набавка опреме- 2 камиона за сакупљање и транспорт чврстог отпада

Активност 3: Набавка опреме- великих и средњих контејнера за одлагање чврстог отпада

Активност 4: ГИС Платформа

Активност 5: Студијске посете

Активност 6: Чишћење нелегалних депонија

Активност 7: Кампања подизања свести и план комуникације и видљивости

Активност 8: Припрема локалног плана заштите животне средине (ЛЕАП) - Прешево и ажурирање постојећег ЛЕАП-а  - Липково

Активност 9 : Финални догађај  

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password