Обукe за запошљавање и предузетништво

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-1, потписан 16.12.2022
Назив пројектаC4EE - Обука за запошљавање и предузетништво
Тематски приоритет ПрограмаТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној регији.
Специфични циљ Програма (СО)СО 1.1. Унапређење вештина и стварање могућности за запошљавање у перспективним секторима
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €

204,902.86
ЕУ допринос у € укључујући проценат
174,167.43 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант
Едукациони центар Лесковац
Ко- апликанти
1. Фондација за развој на едукација И култура Аблиз
2. Центар за одржив развој- АЛKА
Територија реализације пројектаРепублика Србија: Општине Лесковац, Бојник, Лебане и Власотинце
Република Северна Македонија, област Скопља, са општинама Сарај, Гјорче Петров, Бутел и Чучер Сандево
Циљне групе пројекта(1) Домицилно становништво циљних општина са посебним освртом на младe и људe у ризику, људи у неповољном положају или људи који су искључени са тржишта рада
(2) Општине Сарај, Гјорче Петров, Бутел и Чучер Сандево из НМК и град Лесковац и општине Лесковац, Бојник, Лебане и Власотинце из РС – и њихове локалне агенције за запошљавање / савети / институције
Трајање пројекта01.01.2023 – 30.06.2024, 18 месеци
Логика интервенције пројектаРезултат 1. Побољшане компетенције и социјалне вештине NЕЕТ младих и угрожене омладине. 160 (80+80)
Резултат 2. Повећани потенцијал за запошљавање NEET младих и младих у ризику од социјално искључење постављањем 100 индивидуалних путева (50+50), организовањем стручног образовања и програма обуке за 30 учесника (15+15), развијање основа за нове услуге, ка запошљавању и самозапошљавању, све по мери потреба циљних група. 40 старт-уп укупно (20+20)
Резултат 3. Дефинисано ефективно партнерство међу кључним актерима који промовишу ефикасност у пружању услуга по мери циљних група и оних које подржавају запошљавање и самозапошљавање.
Главне активности1.1 Успостављање прекограничног coaching-а за пакет запошљавања - 6 састанака вршњачке размене и радионица пројектног тима;
1.2 Мапирање корисника – партиципативни избор корисника; (Теренске анализе, обрада података, избор корисника и извештај анализе);
1.3 Акција изградње капацитета за побољшање меких вештина;
1.4 Менторство/радионице/семинари индивидуалних или група малих корисника, према њиховим додатним потребама и захтевима);
2.1 Креирање персонализованих развојних планова коришћењем партиципативне/интерактивне методе, кроз интервјуе за професионални развој;
2.2 Планирати/проводити ВЕТ обуке – иницијативе за преквалификацију;
2.3 Планирање/провођење обуке за старт-уп предузећа (подршка предузећима која оснивају жене);
2.4 Планирање/провођење менторства корисника (40) за почетак рада;
2.5 Организовање Пеер Ревиев – (скупови размене искустава) два састанка намењена корисницима пројекта;
3.1 Размјена посјета у РС и НМК посјета институцијама и друштвеним предузећима;
3.2 Израда студије о ресурсима и могућностима ЦБ сарадње будућих социјалних предузећа;
3.3 Заједничка подршка 4 нова потенцијална старт-уп/социјална предузећа – онлајн менторство за потребну документацију;
3.4. Оснивање ресурсног центра ЦБ (израда оснивачких аката, правилника, протокола рада и наставног плана и програма за корисничку подршку).

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password