Општина Сарај

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА 
Назив ПрограмаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Позив за подношење пројекатаДруги позив за подношење пројеката, ЕuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број уговора И датум потписивања48-00-00164/2021-28-8, потписан 27.07.2023
Назив пројектаСарај и Лебане заједно за зелени туризам – Зелена Тура
Тематски приоритет ПрограмаТП 2: Подстицање туризма и културног и природног наслеђа
Специфични циљ Програма (СО)СЦ 2.1: Мобилисање културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација
Буџет пројектаУкупна вредност пројекта у €
185,675.74
ЕУ допринос у € укључујући проценат
157,824.38 (85%)
Корисници грантаВодећи апликант
Општина Сарај
Ко- апликанти

1. Општина Лебане
2. ЗИП Институт
Територија реализације пројекта

Северна Македонија
Скопски регион
Општина Сарај
Србија
Јабланички округ
Општина Лебане
Циљне групе пројектаТуристичке организације, туристичке агенције и представници локалне самоуправе који се односе на туризам (општинска управа, туристичка организација, јавно-комунална предузећа) – који ће ојачати своје капацитете и надлежности за управљање туристичким добрима из Скопља и Јабланичког округа (око 40)
100 привредних субјеката (са око 400 запослених), малих произвођача и запослених у угоститељству у Сарају и Лебану.
Трајање пројекта28.07.2023 – 27.01.2025, 18 месеци
Логика интервенције пројектаОпшти циљ: Унапређење туристичке понуде и развој заједничких одрживих туристичких производа и дестинација у Сарају и Лебану
Специфични циљ:
(1) Повећана туристичка понуда, производи и дестинације
(2) Побољшава се видљивост културних, историјских и природних ресурса и одабраних дестинација”.
Посреднички резултати:
Оц1 „Унапређена је јавна туристичка инфраструктура у смислу надоградње објеката за еколошке туристичке активности, смањење загађења и одрживи развој“ (реф. резултат 2.1.1);
Оц2 „Туристичка понуда Сараја и Лебана је повећана у смислу заједничког природног, културног насљеђа и вредности“ (реф. резултат 2.1.1.)
Очекивани резултати:
- Санација пешачких/бициклистичких стаза у општини Сарај (Матка) најмање 2 у сваком региону (Оп 1.1),
- Санација пешачких/бициклистичких стаза у општини Лебане (Оп 1.1),
- 2 пројекта осмишљена и имплементирана за развој еколошких објеката/одмаралишта (3 у Сарају/Матка, 3 у Лебану/Чукљеник) (Оп 1.1),
- уклањање неформалних/дивљих депонија на 10 локација широм Сараја и Лебана,
- сет канти за сортирање, сакупљање и рециклажу отпада.

- Конституисан и оперативан 1 тим стручњака за одрживи туризам (Оп 2.1),
- н. 2 радионице за најмање 40 пружалаца туристичких услуга и оператера (Оп 2.2)
- н. 1 Заједнички туристички кластер за Сарај/Матку и Лебане/Чукљеник, (Оп 2.2).
- туристичка карта, укључујући интегрисану туристичку понуду, креирана и уведена на странама Сарај/Матка’ и Лебане/Цукљеник’ (Оп 2.3),
- н. 1 веб страница ЈТЦ-а и његове мреже ЦБ (Оп 2.3)
- н. Инсталирана 2 електронска туристичка терминала: 1 у Сарају/Матка, 1 у Лебану/Цукљеник (Оп 2.3),
- н. 2 информативна догађаја,, 1 нови сајам културних догађаја, за повезивање људи из програмске области организовано, 100 малих предузећа и произвођача промовисано на сајму који ради у циљном подручју (Оп 2.3).
- бр.1 промотивни видео и 1 кратки документарни филм (Оп 2.3).4. Повећани капацитети људских ресурса за управљање ризицима, спречавање деградације земљишта и превенцију поплава кроз обуке и радионице локалних институција, локалних и регионалних актера и обуке и инфо сесије за локално становништво са фокусом на старије особе, наставнике (основне школе) и представници других рањивих група (СО2).
Главне активностиВП 1: Унапређење туристичке понуде и развој заједничких одрживих туристичких производа и дестинација у Сарају и Лебану (везано за резултате у оквиру ИОц1)
Ац.1.1. Уређење туристичких стаза/рута за пешачење и бициклизам у рекреативном парку Чукљеник (Лебане) и Матка (Сарај)
Ац.1.2. Чишћење депонија око стаза и урбане опреме, канте за нова одморишта
Радни пакет 2: Промоција културних, историјских и природних ресурса у Сарају и Лебану (везано за резултате у оквиру ИОЦ2)
Ац.2.1. Мапирање постојећих културно-историјских и природних ресурса у Сарају и Лебану (укључујући догађаје, постојеће туристичке руте и понуде)
Ац.2.2. Развој/успостављање Заједничког прекограничног туристичког кластера за промоцију одрживог туризма.
Ац.2.3. Разгледање туристичких оператера/агенција/удружења из Северне Македоније и Србије у оба региона
Ац.2.4. Изградња капацитета Заједничког прекограничног туристичког кластера за промоцију одрживог туризма.
Ац.2.5. Израда веб странице и електронских туристичких терминала „Сарај/Матка&Лебане/Цукљеник
Ац.2.6. Креирање нових туристичких производа/услуга
Ац.2.7. Сајам еко-производа за промоцију домаћих производа и туристичке понуде

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password