Побољшање и заштита здравља људи и средине смањењем ризика од загадјења кроз ефикасно управљање отпадом

Преглед пројекта

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора и датум потписивања

48-00-00046/2019-28-5 потписан 17.02.2021

Назив пројекта

Побољшање и заштита људског здравља и средине смањењем ризика од загађења кроз ефикасно управљање отпадом

Тематски приоритет Програма

Тематски приоритет 2: Поспешивање туризма и културног и историјског наслеђа

Специфични циљ Програма (СО)

СО 2.2: Подстицање Система заједничког управљања ризицима на природним и културним дестинацијама, као и у насељима, укључујући припремљеност за несреће и хитне случајеве

Буџет пројекта

 

Укупна вредност пројекта у €


265.679,00

ЕУ допринос у € укључујући проценат


225.827,15 (85%)

Корисници гранта

 

Водећи апликант


Јавно предузеће Комрад Врање, Република Србија

Ко- апликанти


1. Комунална хигијена Скопје, Северна Македонија

2. Јавно предузеће  Петровец, Северна Македонија

3. Јавно предузеће Зелениково, Северна Македонија

Територија реализације пројекта

 

Република Србија


Пчиња, Врање, Врањска Бања

Република Северна Македонија


Ѓорче Петров, Бутел, Сарај , Зелениково и Петровец

Циљне групе пројекта

Студенти / ученици из 7 основних школа И 6 средњих школа у Врању, по 1 туристичка агенција из Србије и из Северне Македоније, 2 основне школе из Општине Петровец, 1 основна школа из Општине Зелениково, основна И средња школа из општина Ѓорче Петров, Бутел и Сарај (минимум 600 студената / ученика) И грађани (минимум 200 из обе земље)

Трајање пројекта

3.05.2021 – 02.11.2022, 18 месеци

Логика интервенције пројекта

Општи циљ: Смањење ризика по здравље и лошег утицаја одлагања отпада на животну средину;

Специфични циљ/еви:

1. Образовање и побољшање вештина међу грађанима у погледу селекције И редовног одлагања отпада и смањење дивљих депонија и количине отпада

2. Јачање капацитета комуналних предузећа за регуларно управљање отпадом и ризицима

Главне активности

Активност 1: Анализа тренутног положаја дивљих депонија у регион који је укључен у пројекат

Активност 2: Чишћење дивљих депонија;

Активност 3: Обука студената/Ученика  И грађана (циљне групе) укључених у пројекат  

Активност 4: Постављање специјализованих контејнера.

Активност 5: Развој катастра дивљих депонија на територији у пограничном подручју у Републици Србији и Републици Северној Македонији.

Активност 6: Едукативна студијска посета депонији и РЦЕРД Љубљана “Green City” Република Словенија

Активност 7: Набавка редовних локалних дозвола за постављање контејнера за сакупљање отпада

Активност 8: Набавка контејнера за одвајање смећа и имплементација на терену

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password