Повезивање бисера

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора и датум потписивања

48-00-00046/2019-28-3 потписан 25.12.2020

Назив пројекта

Перле које повезују

Тематски приоритет Програма

Тематски приоритет 2: Поспешиване туризма и културног и историјског наслеђа

Специфични циљ Програма (СО)

СО 2.1: Мобилизација културних и природних ресурса за заједнички развој одрживих туристичких производа и дестинација

Буџет пројекта

 

Укупна вредност пројекта у €


236.444,50

ЕУ допринос € укључујући %


173.810,35

Корисници гранта

 

Водећи апликант


Град Лесковац, Република Србија

Ко-апликанти


1. Општина Крива Паланка, Северна Македонија

2. Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Лесковац, Србија

Територија реализације пројекта

 

Република Србија


Јабланички округ, Град Лесковац

Република Северна Македонија


Општина Крива Паланка

Циљне групе пројекта

  • Актери из јавног сектора: 2 градске/општинске администрације ; 5 јавних институција задужених за туризам И културу (туристичке организације, домови културе, музеји и позоришта); 15 локалних самоуправа из пограничне регије (чланице прекограничне мреже локалних самоуправа И развојних организација из Јабланичког и Пчињског округа у Србији И из Североисточног региона у Северној Македонији  (мрежа основана 2018). 

  • Приватни актери у туризму: 20 тур- оператера/ туристичких агенција; 5 МСП из транспорта повезаним са туризмом, смештајем, храном, промоцијом слободних активности, локалном исхраном или израдом ручних радова.  

  • Остале организације које се баве туризмом: 2 НВО (активне у туризму, природи, животној средини, култури) 

  • Посетиоци/туристи (све старосне групе, локално становништво И посетиоци у региону 

Трајање пројекта

1.04.2021 – 30.09.2022, 18 месеци

Логика интервенције пројекта

Специфични циљ: Омогућено стварање партнерстава и сарадње међу кључним јавним и приватним актерима у туризму у коришћењу паметног и интегративног приступа кроз креирање заједничке интегрисане културне и туристичке понуде, заједнички развој и промоцију нове зелене туристичке понуде на отвореном, на специфичним природним локацијама у кањону Вучјанке и Станечки водопадима на Козјој реци

Општи циљ: Стимулисати шансе за побољшање квалитета и видљивости регионалне прекограничне туристичке понуде кроз капитализацију и боље искоришћавање природног, културног и историјског наслеђа у граду Лесковцу, Јабланички округ, Србија и у општини Крива Паланка, Североисточни регион, Северна Македонија.

Главне активности

Активност 1.2.1: Мапирање и анализирање заједничких туристичких потенцијала

Активност 1.2.2: Развој заједничке базе знања

Активност 2.1.1: Иницијална радионица за чланове сталне радне групе (СРГ)

Активност 2.1.2: Интегративна радионица планирања за СРГ

Активност 2.1.3: Радионица „СМАРТ“ планирања за СРГ

Активност 2.1.4: Радионица о одрживости за СРГ

Активност 3.1.1: Радови малог обима на туристичкој инфраструктури у кањону Вучјанке  

Активност 3.1.2: Радови малог обима на туристичкој инфраструктури на Станечки водопадима на Козјој реци

Активност 3.1.3: Организација Зеленог викенда на локацији у кањону Вучјанке  

Активност 3.1.4: Организација Зеленог викенда на локацији  Станечки водопада на Козјој реци

Активност 3.2.1: Развој заједничке туристичке интернет платформе

Активност 3.2.2: Развој интерактивног Система за превођење путем QР кодова И опремање туристичких атракција QР кодовима

Активност 3.2.3: Развој заједничког вишејезичног туристичког водича

Активност 3.2.4: Набавка промотивних материјала

Активност 3.3.1: Сарадничка радионица за тур-оператере/ туристичке агенције

Активност 3.3.2: Радионица за размену и ширење знања    

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password