Одговор на потребе- Стварање прилика у неразвијеним подручјима

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

Назив Програма

CBCP RS-MK 2016 – 2020

Позив за подношење пројеката

Први позив за подношење пројеката, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број уговора И датум потписивања

48-00-00046/2019-28-1 потписан 25.12.2020

Назив пројекта

Боље прилике по мери неразвијених подручја

Тематски приоритет Програма

ТП 1: Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у прекограничној регији

Специфични циљ Програма (СО)

 

СО 1.1: Побољшање вештина и креирање шанси за запошљавање у перспективним секторима

 

Буџет пројекта

 

Укупна вредност пројекта у €


188.958,00

ЕУ допринос у € укључујући проценат


160.614,00 (85%)

 

 

Корисници гранта

 

Водећи апликант


Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД, Београд, република Србија

Ко- апликанти


1. Асоцијација жена Ружа, Лебане, република Србија

2. Фондација за менаџмент и индустријско истраживање, Скопје, Северна Македонија

2. Асоцијација за активизам, образовање и културу Цивилни центар  АктивУМ, Куманово, Северна Македонија

 

Територија реализације пројекта

 

Република Србија


Јабланички и Пчинкси округ

Република Северна Македонија


Северноисточни регион

Циљне групе пројекта

Грађани у локалним заједницама (селима, удаљеним насељима) у изабраним пограничним општинама, представници ЈЛС, НВО у локалним заједницама, државне институције/ Привредне коморе и РРА, кооперативе

Трајање пројекта

1.04.2021 – 30.09.2022, 18 месеци

Логика интервенције пројекта

Општи циљ: Допринос развоју запошљивости у руралној популацији (посебно жена и младих) кроз иновативне начине пољопривредне производње у складу са одрживим коришћењем ресурса.

СО1: Креирање претпоставки за побољшање И развој запошљивости у руралним срединама И руралним општинама.

СО2: Успостављање мера за побољшање запошљивости руралне популације

СО3: Јачање капацитета крајњих корисника/локалних руралних заједница за нове форме шанси за запошљавање И сарадњу у пољопривреди.

Главне активности

Активност 1: Креирање претпоставки за побољшање и развој запошљивости у руралним срединама општина које су укључене у пројекат

Активност 2: Успостављање мера подршке за побољшање запошљивости руралне популације

Активност 3: Јачање капацитета крајњих корисника у локалним руралним заједницама за нове облике шанси за запошљавање И кооперацију у пољопривреди  

Активност 4: Промоција и видљивост

Пријавите се на налог

Попуните формулар како би сте се регистровали

Retrieve your password