Асоцијација на Бизнис Жени

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid /173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-9 потпишан на 29.09.2023
Име на проектотПремостување на родовиот и возрасниот јаз на пазарот на трудот преку градење капацитети и промовирање на нови можности за работа во прекуграничниот регион - CBC работните места за изедначување на половата разлика и возраста
Приоритетна Оска на ПрограматаТП 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјална и културна вклученост преку граница.
Специфична цел на програматаСпецифична цел 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
170.929.33

Придонес на ЕУ во € вклучувајки и проецнт
145.290,44 (85%)
Корисници на грантАпликант

1.Здружение на бизнис жени во Србија

Ко-Апликант

1. Фондација за менаџмент и индустриски истражувања
2. Здружение на бизнис жени Врање
3. Здружение на граѓани Правни и професионални.
Територија на проектотРепублика Северна Македонија: Скопски регион: општини Бутел и Ѓорче Петров

Република Србија: округ Пчиња: Град Врање со две градски општини: Врање и Врњска Бања, општина Владичин Хан и општина Трговиште.
Целни групи на проектотНевработени жени;
Невработени млади лица до 35 години;
Невработени ранливи групи на жени без претходно регистрирано релевантно работно искуство според нивното образование.
Времетраење на проектот30.09.2023 – 29.03.2025, 18 Месеци
Логичка рамка на проектотОпшта цел: Зголемено учество на жените, младите и ранливите групи жени на пазарот на трудот преку воведување иновативни пилот-мерки за поддршка.
SО1 Квалификувани жени, млади луѓе и ранливи групи жени и зголемени можности за нивно (само) вработување во добро платените сектори во кои доминираат мажи;
SO2 Воспоставени партнерства за реплицирање и зголемување на пилот-мерките за поддршка;
SO3 Зголемена видливост и свест во локалните заедници за придобивките од пилот-мерките.
Очекувани резултати:
Резултат 1 (O1)/SO1- 240 Жени, млади луѓе и ранливи групи жени образовани за родови стереотипи и алатки за промена на нивниот начин на размислување и пристап до повеќе занимања во кои доминираат мажи и опсег на занимања во три најатрактивни сектори во кои доминираат мажи. добри можности за вработување: ИКТ, производство на метал и градежништво;
Резултат 2 (O2)/SO1 – 40 жени, млади луѓе и ранливи групи жени вклучени во практичната работа што ја нудат работодавците врз основа на пристапот „учење преку правење“;
Резултат 3 (O3)/SO2 – Најмалку 10 потпишани Меморандум за соработка со работодавачите и општините за соработка во обезбедувањето можности за вработување и понатамошен развој на вештини за вклучените целни групи;
Резултат 4 (O4)/SO3 - 5000 луѓе допрени преку видео клипови/подкасти за промоција на моделите за улоги и добро практикување на жените вработени во сектори каде доминираат мажи;
Резултат 5 (О5)/СО3 – 2 Создадени кратки политики за економските и социјалните придобивки од вработувањето на жените во традиционалните машки професии;
Резултат 6 (O6)/SO3 – Воспоставена платформа за соработка и размена на прекугранична соработка.
Главни активностиАктивност 1 (А1)/О1 – Организирање на обука за родови стереотипи;
Активност 2 (А2)/О1 – Организирање на обука за занимања во сектори доминантни од мажи, вклучувајќи ИКТ, металопреработка и градежништво;
Активност 3 (А3)/О2 – Спроведување теренска посета на работодавачите;
Активност 4 (А4)/О2 – Организирање програма за менторство;
Активност 5 (А5)/О3 - Воспоставување приватно-јавни партнерства;
Активност 6 (А6)/О4 - Кампања за подигање на свеста против родовите стереотипи;
Активност 7 (А7)/О5 – Креирање документи со препораки за политики
Активност 8 (А8)/О6 – Организирање на видливост и прекугранично вмрежување.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.