Заедничкиот комитет за следење

Заедничкиот комитет за следење (во понатамошниот текст “ЗКС”) на “Програмата за прекугранична соработка на Србија – Република Македонија 2016-2020 ” (во понатамошниот текст “програма”) е трајно деловно тело основано во согласност со чл. 52.2 од Регулативата за спроведување на Европската Комисијата 447/2014 од 2 мај 2014 година за специфичните правила за спроведување на регулативата на (ЕУ) бр. 231/2014 на Европскиот парламент и на Советот за основање на Инструмент за претпристапна помош (ИПА II) и членот. 78 од Рамковниот договор (во понатамошниот текст “РД”) помеѓу секоја од двете земји-учеснички и Европската комисија за договори за спроведување на финансиската помош на Унијата според ИПА II.

Со него претседава шефот на телото на Прекугранична Соработка на Република Македонија и се состанува најмалку двапати годишно. Секоја земја има еден глас, а одлуките се носат врз основа на едногласност. Институциите за назначување на претставници и заменици се дефинирани од страна на телата за Прекугранична соработка на Република Србија и Република Северна Македонија, во согласност со одредбите од член 78 (3) од Рамковниот договор. Застапниците и замениците се обврзани да потпишат декларации за непристрасност и доверливост. Процедурите за работа ги содржат одговорностите на Заедничкиот комитет за следење, како што е предвидено со член 78 од Рамковниот договор и затоа е одговорен за:

  1. Идентификување на тематски приоритети, специфични цели, целни корисници и специфичен фокус на секој повик за предлози, кој ќе биде одобрен од Комисијата;

2. Да ги испита и да даде советодавно мислење за листата на операции избрани преку повици за предлози пред одлуката за доделување грант. Договорниот орган донесува конечна одлука за доделување грантови;

3. го разгледуваат напредокот постигнат во однос на остварувањето на конкретните цели, очекуваните резултати и целите по тематски приоритет како што е утврдено во програмата за прекугранична соработка, врз основа на информациите обезбедени од оперативните структури на земјите-учеснички. Напредокот ќе се следи според показателите утврдени во програмата за прекугранична соработка;

4. Да ги испита релевантните наоди и заклучоци, како и предлози за корективни активности за следење кои произлегуваат од проверките, следењето и оценувањето на самото место, доколку се достапни;

5. Да одобри предлози за ревизија на програмата за прекугранична соработка. Секогаш кога е потребно, може да даде предлози за измена на програмата за прекугранична соработка како што е наведено во член 68 од Рамковниот договор, со цел да се обезбеди постигнување на целите на програмата за прекугранична соработка и да се зголеми ефективноста, влијанието и одржливоста и ефикасноста на ИПА Програмта. ЗКС исто така може да дава препораки за тоа како да се подобри спроведувањето на програмата за прекугранична соработка;

6. Го разгледува и одобрува планот за комуникација и видливост за програмата за прекугранична соработка;

7. Го разгледува и одобрува планот за евалуација од  член 57 (2) од Рамковниот договор;

8. Ги разгледува и одобрува годишните и завршните извештаи за спроведување наведени во член 80 од Рамковниот договор;

9. Го разгледува и одобрува годишниот план за работа на Заедничкиот технички секретаријат.

Календар догађаја

јануари 2021
П В С T П С С
« Дек    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.