За програмата

Првата програма за прекугранична соработка помеѓу Република Србија и Република Северна Македонија ќе се спроведува во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА II). ИПА II поддржува прекугранична соработка со цел промовирање на добрососедските односи, поттикнување на интеграцијата во Унијата и промовирање на социо-економскиот развој.

Програмата за прекугранична соработка меѓу двете земји е дизајнирана по детална анализа на програмската област и наодите од ситуацијата и SWOT (предности, слабости, можности и закани) анализи. Програмската област е лоцирана во централниот и јужниот дел на Балканскиот полуостров, кој, од една страна, го сочинува јужниот дел на централна Србија со областите на Јабланица и Пчиња и, од друга страна, североисточниот дел на поранешниот Северна Македонија со североисточниот регион и дел од Скопскиот регион. Определената област опфаќа 10 197 км2 со околу 732 000 жители кои живеат во 30 општини.

Општа цел на програмата е да ги зајакне добрососедските односи, да воспостави партнерства и да придонесе за развој на енергична програмска област со поврзување на жителите и ресурсите на одржлив начин.

Тематски приоритети на програмата и специфични цели се:

Тематски приоритет 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјално и културно вклучување преку границата

Специфични цели:

1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспектива на сектори

1.2: Развој на инклузивно општество

Тематски приоритет 2: Поттикнување на туризмот и културно и природно наследство

Специфични цели:

2.1: Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации

2.2: Поттикнување на заеднички системи за управување со ризици од природни и културни локации, како и населени места, вклучувајќи катастрофа или подготвеност за итни случаи

Тематски приоритет 3: Техничка помош

Специфична цел:

3.1: Обезбедување ефективна, ефикасна, транспарентна и навремена имплементација на Програмата и подигање на свеста

Во рамките на Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија за периодот 2016-2020 година е дефинирана сума на 4.055.883,00 евра, од кои 3.500.000 евра се обезбедуваат преку ИПА фондовите на Европската унија, а преостанатиот износ се обезбедува преку национално кофинансирање преку институцијата која ги спроведува проектите во рамките на програмата.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.