Можности за тебе

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаЦБЦП РС-MK 2016 – 2020
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-3 потпишан на 16.12.2022
Име на проектотМожности за тебе
Приоритетна оска на програматаПО 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјална и културна вклученост преку граница.
Специфична цел на програматаСЦ 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори.
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
231,157.3
Придонесот на ЕУ во € со вклучен процент
196,229.43 (84.89%)
Корисници на ГрантВодечки апликант

Центар за управување со вештини
Ко-апликанти

1. Центар за развој на Скопски плански регион Северна Македонија
2. Центар за развој на областите Јабланица и Пчиња Лесковац Србија
3. Општина Власотинце Србија
Водечки апликант

Центар за управување со вештини
Ко-апликанти

1. Центар за развој на Скопски плански регион Северна Македонија
2. Центар за развој на областите Јабланица и Пчиња Лесковац Србија
3. Општина Власотинце Србија

Територија на проектотСрбија: област Јабланица (град Лесковац и општините Бојник, Лебане, Медвеѓа, Власотинце и Црна Трава) и округ Пчиња (Град Врање со две градски општини: Врање и Врањска Бања и општините Владичин Хан, Сурдулица, Босилеграде, Т. Бујановац и Прешево)
Северна Македонија: Скопски регион (општини Арачиново, Чучер Сандево, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани, Зелениково и општините Бутел, Ѓорде Петров и Сарај од Град Скопје) и Североисточен регион (општини Кратово, Липково, Куманово, Старо Нагоричане, Ранковце и Крива Паланка)
Целни групи на проектотГлавните целни групи на проектот се: ЛС (20); МСП (20); Претпријатија во сопственост или управувани од жени (5); Формални и неформални образовни институции (5); ГО (5); Занаетчиство, земјоделство, деловни здруженија (5); Невработени лица (60); Вработени лица (20); Студенти (20); Неактивно население 15-65 (20).
Времетраење на проектот01.03.2023 – 31.08.2024, 18 Месеци
Логика за интервенција на проектотОпшта цел: Да се подобрат механизмите за поддршка на вработување и мобилноста на работната сила во прекуграничната област.

Специфична цел:
1: да се воведат нови пристапи и соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор со цел да се поддржи вработливоста и мобилноста на работната сила во прекуграничната област.
2: да се зголемат капацитетите и надлежностите на јавниот и приватниот сектор за спроведување на програми за вработливост
Резултати:
1.1 Воведени се нови механизми (партнерство, алатки и услуги) за мобилност на работната сила и вработливост во прекуграничната област
1.2.
2.1 Трансфер на знаење до актери од јавниот сектор од прекуграничната област за поддршка на вработливоста и зајакнување на соработката во прекуграничната област;
2.2 Развиени и имплементирани програми за вработување
Главни активности1.1.1. Почетен состанок на партнерите (поврзан со Резултат 1.1.);
1.1.2. Проектни состаноци (поврзани со резултат 1.1.);
1.1.3. Истражување за трендовите за вработување, можностите и актери во клучните сектори во прекуграничната област - Прекугранична студија (поврзана со Резултат 1.1.);
1.1.4.Развој на прекугранични мрежи - Протокол за соработка
1.1.5. Развивање на платформа Opportunity4You со поврзана содржина за видливост на работни места, практиканти и можности за волонтери во прекуграничната област - платформа Opportunity4You (поврзана со резултат 1.1.);
1.2.1. Развивање и започнување на информативна и едукативна кампања за можностите за прекугранична соработка и мобилност на работната сила (поврзана со Резултат 1.2);
1.2.2.Организација на дводневна конференција за вмрежување (поврзана со Резултат 1.2)
1.2.3. Организација на инфо настани - GROWTH Bootcamps – два 4-дневни настани за 30 млади и невработени лица од 4 општини од прекуграничната област (поврзани со Резултат 1.2)
1.2.4. Организирање дводневен финален настан - Opportunity4You Days за промовирање на прекугранична соработка (проектни резултати) и мобилност на работната сила (саем за работа) (поврзан со Output 1.2);
2.1.1. Организација на студиско патување за претставници на ЛС и проектните партнери од прекуграничната област Словенија-Италија (поврзано со Резултат 2.1);
2.2.2. Организација на информативни настани – работилници за изработка на програми за практикантска работа за заинтересирани организации (2 – 1 дневни обуки за настани); (поврзано со излезот 2.2);
2.2.3. Организирање настани за градење капацитети – обуки за организации и центри за стручно образование и обука за развој и акредитирање на програми за вештини (2 еднодневни настани за најмалку 30 заинтересирани страни да научат како да развијат и започнат домашна програма за обука за вештини; (поврзано со Резултат 2.2) ;
2.2.4. Преземање директна поддршка со 4 месеци надворешно менторство за 10 организации во развивање и спроведување на пилот програми за обука за стручно образование и обука за вештини и усовршување; (поврзано со излез 2.2).

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.