Општина Крива Паланка

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаCBCP RS-MK 2016 – 2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid /173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-6 потпишан на 06.06.2023
Име на проектот“Земја на легендите” Land of Legends
Приоритетна Оска на ПрограматаТП 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство
Специфична цел на програматаСпецифична цел 2.1: Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
198,667.59
Придонес на ЕУ во € вклучувајки и проецнт
155,596.46 (85%)
Корисници на грантАпликант

1.Општина Крива Паланка
Ко-Апликант

1. Град Лесковац

Територија на проектотРепублика Северна Македонија, Северо источен плански регион, Општина Крива Паланка
Република Србија,
Јабланички област, Град Лесковац
Целни групи на проектот1. Јавни актери во туризмот (5): 2 единици на локалната самоуправа и нивните управи; 3 Институции или јавни претпријатија од областа на туризмот и културата (туристичка организација, културни центри, музеи или театри);
2. Приватни туристички актери (20): 10 МСП (хотели, ресторани...) и тур-оператори или туристички агенции; 10 локални производители на храна и занаетчиство.
3. Други чинители во туризмот (2): ГО и агенција за регионален развој (АРР) активни во сферата на туризмот или природата/екологијата, културата или гастрономијата.
4. Посетители/туристи (сите возрасни групи): 1200 (мажи 60% и жени 40%).
Времетраење на проектот07.06.2023 – 06.12.2024, 18 Месеци
Логичка рамка на проектотОпшта цел (т.е. влијанија): да се подобри квалитетот на искуствата на посетителите преку подобрена слика и видливост на туристичките понуди и дестинации во градот Лесковац, област Јабланица, Србија и општина Крива Паланка, Североисточен регион, Северна Македонија (во натамошниот текст: целна област).
Специфична цел (т.е. исход 1): да се зајакне заедничката туристичка слика на целната област преку имплементација на моделот на прекугранично јавно-приватно партнерство преку развој на заеднички креативни туристички понуди засновани на заедничко природно, културно и историско наследство.
Главни активностиАктивност 1.1. Почетна средба на партнери
Активност 1.2. Состаноци на заедничката управна група
Активност 1.3. Заедничко управување со проекти и координација
Активност 1.4. Сесии на мрежата за прекугранична соработка на јавно-приватно
Активност 1.5. Мали инвестиции во туристичка инфраструктура на природниот локалитет „Соколица“ во Лесковац
Активност 1.6. Мали инвестиции во туристичка инфраструктура на културно-историскиот локалитет „Градец“ во Крива Паланка
Активност 2.1. Развој на промотивни алатки и комплет за комуникација и видливост
Активност 2.2. Јавно отворање на природниот локалитет „Соколица“ во Лесковац
Активност 2.3. Јавно отворање на културно-историскиот локалитет Градец во Крива Паланка
Активност 2.4. Организација на заедничка изложба на отворено „Земја на легендите“ во градот Лесковац
Активност 2.5. Организација на регионална прекугранична конференција за туризам во Крива Паланка

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.