Руралниот туризам нова перспектива на мобилноста на младите

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на програматаЦБЦП РС-MK 2016 – 2020
Повик за предлог проектиВтор повик за предлог проекти, EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-3 потпишан на 16.12.2022
Име на проектотРуралниот туризам нова перспектива на мобилноста на младите
Приоритетна оска на програматаПО 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство
Специфична цел на програматаСЦ 2.1 Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации
Буџет на проектотВкупната вредност на проектот во €
234.790,10
Придонесот на ЕУ во € со вклучен процент
199,571.59 (78.32%)
Корисници на ГрантВодечки апликант

СОУ „Светозар Крстиќ - Тоза“
Ко-апликанти

1. Средно општинско училиште „Митко Пенџуклиски“
2. Здружение Limitless
Територија на проектотРепублика Србија, Лесковац (Вучје)
Република Северна Македонија, Кратово
Целни групи на проектотМлади на возраст од 15-24 години; Наставници од средните стручни училишта;
Времетраење на проектот01.03.2023 – 31.05.2024, 15 Месеци
Логика за интервенција на проектотОпшта цел
Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации
Специфична цел
Започнат развој на одржливи прекугранични туристички производи и дестинации.
Резултати
1.1. Зголемени капацитети на сместување и алатки за вршење туристички активности и едукација на младите
1.2. Зголемени стручните компетенции на младите и професорите за вршење туристичка дејност
1.3. Развиена стратегија за бренд која ја зголемува препознатливоста на дестинацијата во контекст на младинскиот туризам
1.4. Подигнување на свеста за важноста на вклученоста на младинскиот туризам во двете области
Главни активностиАктивност 1.1.1 Основање и опремување на студентски хостели
Активност 1.1.2 Опремување на училишната туристичка компанија и набавка на опрема за вршење на туристички дејности
Активност 1.1.3 Развој на нов туристички производ – туристичка програма за млади луѓе
Активност 1.2.1 Обука на професори и млади луѓе на возраст од 15 - 24 години - зајакнување на професионалните компетенции за работа на туристичкиот пазар
Активност 1.2.2 Реализација на прекугранични туристички посети на Лесковац (Вучје) и Кратово
Активност 1.3.1 Развивање на стратегија за бренд за Лесковац (Вучје) и Кратово
Активност 1.4.1 Изработка на апликација „Туристички водич на отворено“ за паметни уреди
Активност 1.4.2 Развивање на туристички дигитален портал
Активност 1.4.3 Развивање и производство на промотивни материјали

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.