Центри за иновативен развој на социјалното претприемништво – модерна перспектива на социјална интеграција на младите

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на Програмата

ЦБЦП РС-MK 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-4 потпишан на 26.02.2021

Име на проект

Центри за иновативен развој на социјалното претприемништво - современа перспектива на социјална интеграција на младите

Приоритетна Оска на Програмата

П.О 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјално и културно вклучување преку границата

Специфична цел на програмата

СЦ 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


173.810,35

Придонес на ЕУ во евра со процент


160.406,6 (85%)

Корисници на грант

Апликант


Економско и трговско училиште Врање, Република Србија

Ко-Апликант


1. Средна општа Школа „Перо Наков“, Куманово, Северна Македонија

2. Центар за регионална соработка и одржлив развој Еко Балкан, Лјиг, Република Србија

Територија на проектот

Република Србија


Град Врање

Република Северна Македонија


Општина Куманово

Целни групи на проектот

Младина (возрасна група 15-24); Професионалци од средните училишта

Времетраење на проектот

1.06.2021 – 31.08.2022, 15 месеци

Логичка рамка на Проектот

Општа цел - Поголема вклученост на младите во започнување на сопствено претприемништво преку одржлива социјална програма во пограничната област меѓу Србија и Северна Македонија

Специфична цел - Поддршка на младите за развој на сопствените потенцијали за започнување на социјално претприемништво преку едукација и тестирање на идеи во пракса

Главни активности

Активност 1.1 Опремување центри за развој на професионални капацитети на младите во Србија и Северна Македонија

Активност 2.1: Изработка на прирачник за социјално претприемништво за млади и иден претприемач

Активност 3.1: Организација и спроведување на обука за наставници

Активност 3.2: Организација и спроведување на обука за социјално претприемништво за млади од 15-24 години

Активност 4.1: Организирање на натпревар / посети со цел размена на искуства, идеи, тестирање на знаење социјално претприемништво и запознавање на регионот

Активност 5.1: Развој и започнување на две социјални претпријатија во Врање и Куманово со цел да се создадат услови студентите да имаат можност да се занимаваат со практика и решавање на социјални проблеми

Активност 6.1: Организација и спроведување на тркалезни маси во Врање и Куманово

Активност 6.2: Организација и имплементација на Панел за социјално претприемништво во Врање и Куманово

Активност 7.1: Создавање на заедничко WEB образование и портал на пазарот за да се овозможи промовирање и зголемување на соработката помеѓу регионот на ЦБ

Активност 8.1: Спроведување на истражување на пазарот за моменталната состојба на социјалното претприемништво во регионот на ЦБ, регион на ЦБ, анализирање на влијанието на социјалните ставови и постојните законски политики

Активност 9.1: Активности за видливост на проектот (развој на промотивен материјал)

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.