Водовод Куманово .

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ 
Име на ПрограматаЦБЦП РС-МК 2016 – 2020
Повик за предлозиВтор повик за предлози, EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Број на договор и датум на потпишување48-00-00164/2021-28-4 потпишан на 26.03.2023
Име на проектотЗајакнување на меѓународните односи меѓу Република Северна Македонија и Република Србија со заедничка цел за подобрување на животната средина
Приоритетна Оска на ПрограматаТП 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство
Специфична цел на програматаСпецифична цел 2.2: Поттикнување заеднички системи за управување со ризици на природни и културни локалитети, како и човечки населби, вклучително и подготвеност за катастрофи или итни случаи
Буџет на проектотВкупна вредност на проектот во €
317.406,04
Придонес на ЕУ во € вклулчувајќи и %
269.795,13 (85%)
Корисници на грантАпликант

Јавно претпријатие Водовод Куманово
Ко-апликант

Јавно претпријатие Водовод Врање
Територија на проектотРепублика Северна Македонија, Куманово
Република Србија, Градот Врање
Целни групи на проектотЛокалното население на градовите Куманово и Врање
Јавни претпријатија за водовод и канализација на Куманово и Врање
Вработени во Јавните претпријатија и локалната администрација
НВО работат во областа на животната средина
Времетраење на проектот23.03.2023 – 23.03.2024, 12 Месеци
Логичка рамка на проектотОпшта цел (т.е. влијанија):
Придонес за одржлив развој преку подобрување на капацитетот во време и ефективно управување со итни случаи во прекуграничниот регион
Специфична цел(и) (т.е. исход(и)):
SO1 Подобрување на техничкиот капацитет на системот и ефективно управување со кризи, природни катастрофи и вонредни состојби, заштита на човечки животи и имоти и одржлива соработка во прекуграничниот регион.
SO2 Градење на човечки капацитети и ублажување на последиците од природните и човечките катастрофи
Резултати:
О1 – Ефективно управување со проектот SO1 и SO2
О2 – Обезбедена видливост на проектот SO1 и SO2
О3.1 - Обезбедена цистерна за миење и одржување на канализациониот систем под висок притисок – SO1
О3.2 - Обезбедени специјализирани машини за превентивни и итни интервенции на водотеци - SO1
О4 – Организирани настани за градење капацитети – SO2
О5 – Формулирани планови за превенција од поплави за Куманово и Врање-SO2
Главни активности1. Управување со проекти
2. Управување со комуникација
3. Обезбедување на опрема
3.1. Обезбедување цистерна за миење и одржување на канализациониот систем под висок притисок
3.2. Обезбедени специјализирани машини за превентивни и итни интервенции на водотеците
4. Градење на капацитети
Изработка на планови за превенција од поплави за Куманово и Врање

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.