Подобрување и заштита на здравјето на луѓето и животната средина преку намалување на ризикот од загадување преку ефикасно управување со отпад

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на програмата

ЦБЦП РС-MK 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-5 потпишан на 17.02.2021

Име на проектот

Подобрување и заштита на здравјето на луѓето и животната средина со намалување на ризиците од загадување преку ефикасно управување со отпад

Приоритетна Оска на Програмата

Приоритетна оска 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство

Специфична цел на програмата

СЦ 2.2: Подготвување на заеднички системи за управување со ризици на природни и културни места, како и населени места, вклучувајќи катастрофа или подготвеност за итни случаи

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


265.679,00

Придонес на ЕУ во евра со процент


225.827,15 (85%)

Корисници на грант

Апликант


Јавно комунално претпријатије Комрад Врање, Република Србија

Ко-Апликант


1. Комунална хигиена Скопје, Северна Македонија

2. Јавна комунална компанија Петровец, Северна Македонија

3. Јавна комунална компанија Зелениково, Северна Македонија

Територија на проектот

Република Србија


Пчиња, Врање, Врањска Бања

Република Северна Македонија


Gjорче Петров, Бутел, Сарај, Зелениково и Петровец

Целни групи на проектот

Студенти/ученици од 7 основни училишта и 6 средни училишта во Врање, 1 туристичка агенција во Србија и 2 основни училишта.  Од Северна Македонија Општина Петровец,1 Основно Училиште. Од Општина Зелениково, Основни и Средни Училишта. Од Ѓорче петров, Бутел и Сарај, Основни и Средни училишта (минимум 600 студенти / ученици) и граѓани (минимум 200 од двете земји)

Времетраење на проектот

3.05.2021 – 02.11.2022, 18 месеци

Логична рамка на проектот

Општа цел: Умереност на ризикот од здравствената популација и нередовно ослободување на отпад од неповолни влијанија врз животната средина

 

Специфична цел (и): 1. Образование и подобрување на вештините на граѓаните при избор и редовно управување со отпад и намалување на местата за фрлање отпадоци - депозит на диви депонии и количество отпад 2. Зајакнување на капацитетите на комуналните претпријатија за редовно управување со отпад и ризици

Главни активности

Активност 1: Анализа на моменталната позиција на дивите депонии во регионот вклучен во проектот

Активност 2: Чистење на диви депонии;

Активност 3: Обука на студенти / ученици и граѓани (целни групи) вклучени во проектот

Активност 4: Поставување на специјализирани контејнери за отпад.

Активност 5: Развој на катастар на диви депонии / места за легло за меѓусебна прекугранична територија на Република Србија и Република Северна Македонија.

Активност 6: Едукативна студиска посета на депонија и РЦЕРД jубjана „Зелен град“ Република Словенија

Активност 7: Набавка на редовни локални овластувања за поставување контејнери за избор на отпад

Активност 8: Набавка на контејнери зa отпад и спроведување на терен

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.