More Information

Organisation
Здружение за планинарење и заштита на планината КОЗЈАК 2013 Куманово
Contact Person
Марјан Милановски
Information about the organisation
ЗПЗП КОЗЈАК 2013 е здружение на граѓани формирано во 2013 година во Куманово заради остварување на поширок заеднички интерес , а како посебни цели и задачи се : -промовирање и организирање на планинарски тури и други рекреативни активности на планина во земјата и странство, особено на планината Козјак; -заштита на природните пространства на планината Козјак од деструктивното човеково делување преку залагање за прекинување на сите активности кои неповратно ја уништуваат дивината и природата на планината и организирање на акции за санирање на последиците од истото; -подигање на еколошката свест кај јавноста, а особено кај планинарите, за потребата од заштита на екосистемот на планината Козјак; -подигање на јавната свест за значење и корист од планинарење и заштита на планината преку организирање на јавни акции; -собирање, обработка и презентација на информации за природното и културното наследство на планината Козјак и нивна заштита; -издавање на брошури, прирачници и друг промотивен материјал кој ќе ги обработува горенаведените теми; -трасирање и обележување (маркирање) на планинарски патеки, во согласност со принципот за ненарушување и заштита на природната средина; -организирање на обуки и предавања за членовите на ЗПЗП КОЗЈАК 2013 и други заинтересирани лица за планинарење и други активности поврзани со престојот на планина; -воспоставување на контакт и соработка со здруженија од земјава и странство кои имаат слични активности и кои делат слични вредности, особено со планинарски друштва, еколошки здруженија и сл. . ЗПЗП КОЗЈАК 2013 Куманово врз основа на Договор за набавка на услуги со Агенција за подршка и промоција на туризам во изминатите години има обележано, мапирано и уредено планинарски патеки во должина од околу 60 километри на планината Козјак кои активно ги користи за организирање на планинарски тури и развој на алтернативен туризам.
Short description of the project idea
Обележување, мапирање и уредување на планинарски стази и придружна инфраструктура (планинарски домови, засолништа), обука и оспособување на планинарски водичи и служба за спасување за безбедно и одржливо користење на планинарската инфраструктура.
Website
E-mail
kozjak2013@yahoo.com
Telephone
+389 71 387 227
Delete Record
no

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.