Photohunting без граници – заеднички одржлив туристички производ, пријателски за природата, во прекуграничниот регион на Србија и Северна Македонија

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на Програмата

ЦБЦП  РС-MK 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-7 Потпишан на 30.8.2021

Име на проектот

Photohunting без граници – заеднички одржлив туристички производ, пријателски за природата, во прекуграничниот регион на Србија и Северна Македонија

Приоритетна Оска на програмата

ПО 2:„Поттикнување на туризмот и културно и природно наследство“

Специфична цел на програмата

СЦ Специфична цел 2.1 „Мобилизирање на културните и природните ресурси за заеднички развој на одржливи туристички производи и дестинации“

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


165.606,04

Придонес на ЕУ во евра со процент


140.765.13 (85.00%)

Корисници на грант

Апликант


Ловечко Здружение на Србија

Ко-Апликанти


1. Ловечко здружение „Славишко Поле“ Ранковце, Република Северна Македонија

Ловечка Федерација на Македонија, Република Северна Македонија
Ловечко здружение „Голуб“, Република Србија

Територија на проектот

Област Јабланица, Област Пчиња (Србија)

Граничните општини: Ранковце и Крива Паланка (Северна Македонија)


Целни групи на проектот

Туристи и граѓани од програмската област, активни и неактивни ловци, природни туристички дестинации, млади туристи кои бараат алтернативни активности за празници, деца од училишта. Клучни туристички актери во програмската област - локални бизниси и локални институции поврзани со туризмот

Времетраење на проектот

31.08.2021 – 28.02.2023, 18 месеци

Логичката рамка на проектот

Општа цел: Развивање одржлив туризам еко-пријателски во прекуграничен регион на Северна Македонија и Србија кои ке имаат долгорочно придобивки за граѓаните, дивиот свет и природата на регионот.

Специфични цели: (1) градење капацитети во прекуграничен регион до лансирање и управување со алтернативен туристички производ пријателски за природата-туризам за photohunting, и (2)внесување на нови туристички производи во пазарот.

Главни активности

1. Состаноци / обуки за проектниот тим / заедничко управување
2. Мапирање на клучните засегнати страни и туристички актери / состаноци и ангажирање за развој на производ
3. Мапирање на покриените територии на лов, загрозени видови и други
4. Купување и инсталирање опрема за стојалишта за лов (колибри за животни, локации за минерали) / Запознавање на персоналот со нова опрема
5. Подготовка на туристички инфо материјали и објавување / дизајнирање на конечната туристичка понуда / кампања за промоција дизајн
6. Кампања за промоција користејќи традиционални и модерни канали /средби со клучни претставници на целни групи / презентации во училишта и универзитети / промотивни тури за photohunting
7. Конференција

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.