Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на Програмата

ЦБЦП  РС-MK 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-6 Потпишан на 10.8.2021

Име на проектот

Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија

Приоритетна Оска на програмата

ПО 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјално и културно вклучување преку границите

Специфична цел на програмата

СЦ Специфична цел 1.2. Развој на инклузивно општество

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


187.066,28

Придонес на ЕУ во евра со процент


158.989.52 (84.99%)

Корисници на грант

Апликант


ТРАГ Фондација, Република Србија

Ко-Апликанти


1. Здружение АРНО, Република Северна Македонија

Асоцијација Оптимист, Република Србија

Територија на проектот

Сите градови и општини во областите на Пчиња и Јабланица (Србија)

Сите градови и општини во Североисточниот и Скопскиот регион (Северна Македонија)


Целни групи на проектот

Социјални претпријатија; Јавните институции; Локални бизниси; Обесправени граѓани

Времетраење на проектот

1.10.2021 – 31.03.2023, 18 месеци

Логичката рамка на проектот

Општа цел: Да се развие поинклузивно општество преку зајакнување на социјалните претпријатија и поттикнување на нивната прекугранична соработка.

Специфични цели: 1. Да се поддржат социјалните претприемачи во зајакнувањето на обесправените граѓани. 2. Да се воспостават меѓусекторски и прекугранични мрежи помеѓу социјалните претпријатија, локалните бизниси и властите, 3. Да се промовира социјалното претприемништво како средство за социјална кохезија

Главни активности

Активност 1.1. Создавање методологија за мапирање на екосистемите на социјалната економија
Активност 1.2. Спроведување на мапирањето
Активност 1.3. Создавање методологија за градење капацитети
Активност 1.4. Заеднички прекугранични обуки и менторство
Активност 2.1. Развивање алатки и развој на форуми
Активност 2.2. Употреба на мрежни алатки
Активност 2.3. Имплементација на форуми за вмрежување
Активност 2.4. Формулација на препораки на политики
Активност 3.1. Развој на стратегија за комуникација
Активност 3.2. Имплементација на комуникациска стратегија

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.