Одговарање на потребите – Создавање можности во неразвиените области

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Име на Програмата

ЦБЦП  РС-MK 2016 – 2020

Повик за предлози

Прв повик за предлози, EuropeAid/165171/ID/Multi

Број на договор и датум на потпишување

48-00-00046/2019-28-1 Потпишан на 25.12.2020

Име на проектот

Одговор на потребите- можности за развој на неразвиените области

Приоритетна Оска на програмата

ПО 1: Промовирање на вработување, мобилност на трудот и социјално и културно вклучување преку границите

Специфична цел на програмата

СЦ 1.1: Подобрување на вештините и создавање можности за вработување во перспективни сектори

Буџет на проектот

Вкупна вредност на проектот во €


188.958,00

Придонес на ЕУ во евра со процент


160.614,00 (85%)

Корисници на грант

Апликант


Национална алијанса за локален економски развој НАЛЕД, Белград, Република Србија

Ко-Апликанти


1. Здружение на жени Роза Лебане, Република Србија

Фондација за управување и индустриско истражување, Скопје, Северна Македонија

2. Здружение за активизам, едукација за уметност и култура Цивилен центар АктивУМ, Куманово, Северна Македонија

Територија на проектот

Република Србија


Областа на Јабланица и Пчиња

Република Северна Македонија


Северо источен плански регион

Целни групи на проектот

Граѓани во локалните заедници (села, оддалечени населби) во избраните погранични општини, претставници на ЛС, ГО на локалните заедници, државни институции / стопански комори и РДА, кооперативни синдикати

Времетраење на проектот

1.04.2021 – 30.09.2022, 18 месеци

Логичката рамка на проектот

Општа цел: придонес  за зголемување на вработливоста на руралното население (особено жените и младите) преку иновативни начини на земјоделско производство во поврзано со одржливо користење на ресурсите.

СЦ1: Изготвување на предвидувања за подобрување и развој на вработливоста во руралните области во руралните општини.

СЦ2: Воспоставување мерки за поддршка за подобрување на вработливоста на руралното население

СЦ3: Зајакнување на капацитетите на крајните корисници / локалните рурални заедници за нови форми на можности за вработување и соработка во земјоделството.

Главни активности

Активност 1: Креирање предвидувања за подобрување и развој на вработливоста во руралните области на вклучените општини

Активност 2: Воспоставување мерки за поддршка за подобрување на вработливоста на руралното население

Активност 3: Градење на капацитети на крајните корисници во локалните рурални заедници за нова форма на можности за вработување и соработка во земјоделството

Активност 4: Промоција и видливост

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.